วิสัยทัศน์

 

  • ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในองค์กร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อลดภาระในการดำเนินการของสถานประกอบการ

  • สนับสนุนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ด้วยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์

  • พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการด้านคุณภาพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ในสถานประกอบการ

  • มุ่งมั่นที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในด้านในการให้คำปรึกษา ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับองค์กร

 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by ENCOS Co.,Ltd.